Kur’an-ı Kerim Türkçe Sesli Meali MP3 şeklinde hazırlanmıştır. Yüksek kaliteli olup aracınızda dinleyebilirsiniz.

Yasin Suresi Türkçe Sesli Meali

Kur’an-ı Kerim Türkçe Sesli Meali

 1. Fâtiha Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 2. Bakara Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 3. Âl-i İmrân Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 4. Nisâ Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 5. Mâide Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 6. En’âm Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 7. A’râf Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 8. Enfâl Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 9. Tevbe Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 10. Yunus Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 11. Hûd Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 12. Yusuf Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 13. Ra’d Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 14. İbrahim Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 15. Hicr Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 16. Nahl Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 17. İsrâ Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 18. Kehf Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 19. Meryem Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 20. Tâ-Hâ Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 21. Enbiyâ Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 22. Hac Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 23. Mü’minûn Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 24. Nûr Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 25. Furkan Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 26. Şuarâ Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 27. Neml Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 28. Kasas Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 29. Ankebût Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 30. Rûm Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 31. Lokman Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
Kur'an-ı Kerim Türkçe Sesli Meali MP3 Yüksek Kaliteli
Kur’an-ı Kerim Türkçe Sesli Meali MP3 Yüksek Kaliteli
 1. Secde Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 2. Ahzâb Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 3. Sebe’ Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 4. Fâtır Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 5. Yâsin Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 6. Sâffât Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 7. Sâd Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 8. Zümer Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 9. Mü’min Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 10. Fussilet Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 11. Şûrâ Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 12. Zuhruf Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 13. Duhân Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 14. Câsiye Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 15. Ahkaf Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 16. Muhammed Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 17. Fetih Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 18. Hucurât Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 19. Kaf Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 20. Zâriyât Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 21. Tûr Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 22. Necm Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 23. Kamer Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 24. Rahmân Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 25. Vâkıa Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 26. Hadid Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 27. Mücâdele Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 28. Haşr Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 29. Mümtehine Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 30. Saf Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 31. Cum’a Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 32. Münâfikûn Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 33. Teğabün Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 34. Talâk Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 35. Tahrim Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 36. Mülk Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 37. Kalem Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 38. Hâkka Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 39. Meâric Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 40. Nuh Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 41. Cin Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 42. Müzzemmil Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 43. Müddessir Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 44. Kıyamet Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 45. İnsan Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 46. Mürselât Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 47. Nebe’ Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 48. Nâziât Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 49. Abese Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 50. Tekvir Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 51. İnfitâr Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 52. Mutaffifin Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 53. İnşikak Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 54. Bürûc Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 55. Târık Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 56. A’lâ Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 57. Gâşiye Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 58. Fecr Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 59. Beled Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 60. Şems Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 61. Leyl Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 62. Duhâ Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 63. İnşirâh Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 64. Tin Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 65. Alak Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 66. Kadir Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 67. Beyyine Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 68. Zilzâl Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 69. Âdiyât Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 70. Kâria Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 71. Tekâsür Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 72. Asr Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 73. Hümeze Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 74. Fil Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 75. Kureyş Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 76. Mâûn Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 77. Kevser Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 78. Kâfirûn Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 79. Nasr Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 80. Tebbet Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 81. İhlâs Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 82. Felâk Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3
 83. Nâs Suresi Türkçe Sesli Meali Yüksek Kaliteli MP3

Türkçe Sesli Kuran Meallerini İndirin